Feed on
Posts

הדבר המשמעותי ביותר שאנו עושים הוא לספר סיפור. והגדת לבנך. ההורים הם הסופרים, והילדים הם הספר. הרב פרופ' יוסף דב סולובייצ'יק

כל היסוד של יציאת מצרים הוא להילחם בטבע הגס של החיים" הרב קוק"

תשעח-25-פסח

- Older Posts »