סיון רהב מאיר פודקאסט השיעור השבועי

סיון רהב מאיר פודקאסט השיעור השבועי header image 1
November 20, 2019  

5780-04-Parashat Chayei Sarah

This week’s Torah portion is Chayei Sarah. We are going to study it almost exclusively with a single commentator – Rav Shlomo Wolbe, among the leaders of the Musar Movement. The focus of this movement, which began in Lithuania in the 19th century, was self-improvement through refinement of one’s character. While at the University of Berlin, the young Wolbe became religiously observant and would go on to learn at the Mir Yeshiva in Belarus. While there, he would derive inspiration from Rav Yerucham Levovitz, the legendary mashgiach ruchani, or spiritual advisor, at the yeshiva.

November 20, 2019  

התשפ-04-פרשת חיי שרה

פרשת השבוע היא פרשת "חיי שרה". אנחנו נלמד אותה הפעם עם פרשן אחד – הרב שלמה וולבה, מראשי תנועת המוסר בדור האחרון. הרב וולבה למד בישיבת מיר אצל הרב ירוחם ליבוביץ ממיר ונחשב לממשיך דרכו, הוא לימד בישראל בישיבות רבות. בשבוע שעבר הוא כתב שהפרשה היא "שולחן ערוך של חסד" (על אברהם ואורחיו). השבוע הוא כותב שהפרשה היא "שולחן ערוך של דרך ארץ". ואנחנו נגיד בחיוך שאולי זה גם שולחן ערוך של שידוכים… לב הפרשה הוא השידוך של יצחק ורבקה, ואנחנו נתמקד בו.

November 13, 2019  

5780-03-Parashat Vayeira

This week’s Torah portion is Vayeira. We continue to see Avraham’s avinu’s outlook expressed and take hold in the world. We are talking about a fascinating and multi-faceted parasha. It would have been nice if even one of the stories that appear in this parasha could have found its way into the legalistic book of Leviticus.

November 13, 2019  

התשפ-03-פרשת וירא

פרשת השבוע היא פרשת וירא. אנחנו ממשיכים לבסס בעולם את תפיסתו של אברהם אבינו. מדובר בפרשה מרתקת, מסועפת, הלוואי שרק אחד מהסיפורים שמופיעים בה היו מופיעים לנו באמצע ספר ויקרא.

November 6, 2019  

5780-02-Parashat Lech Lecha

Chasidut, the Chasidic outlook on life, says we should “live with the times″ – not only study the Torah portion of the week but live it.  Chasidim call this week “the truly joyful week″. Why? Because parshat Bereishit begins with joy, with the creation of the world, but the end is not so joyful; humanity begins to sin. Parshat Noach describes the flood, and that’s sad, but it ends in joy – Avraham is born. But this is the truly joyful week; from beginning to end, we walk with Avraham avinu, our father Abraham .

November 6, 2019  

התשפ-02-פרשת לך לך

בחסידות אומרים שצריך "לחיות עם הזמן", לא רק ללמוד את פרשת השבוע אלא לחיות איתה. ולשבוע הזה קוראים בחסידות "השבוע השמח באמת". למה? כי פרשת בראשית מתחילה בשמחה, בבריאת העולם, אבל הסוף שלה לא כל כך שמח, האנושות מתחילה לחטוא. פרשת נח מתארת את המבול, וזה עצוב, אבל מסתיימת בשמחה – אברהם נולד. השבוע הוא השבוע השמח באמת – לכל אורכו אנחנו הולכים עם אברהם אבינו.

November 1, 2019  
November 1, 2019  
September 25, 2019  
September 25, 2019