Feed on
Posts

Archive for the 'תשעט' Category

תשעט-22-פרשת כי תשא

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-21-פרשת תצוה

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-20-פרשת תרומה

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-19-פרשת משפטים

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-18-פרשת יתרו

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-17-פרשת בשלח

הדבר המשמעותי ביותר שאנו עושים הוא לספר סיפור. והגדת לבנך. ההורים הם הסופרים, והילדים הם הספר. הרב פרופ' יוסף דב סולובייצ'יק

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-16-פרשת בא

כל היסוד של יציאת מצרים הוא להילחם בטבע הגס של החיים" הרב קוק"

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-15-פרשת וארא

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-14-פרשת שמות

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-13-פרשת ויחי

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-12-פרשת ויגש

00:0000:00

Read Full Post »

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-10-פרשת וישב

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-09-פרשת וישלח

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-08-פרשת ויצא

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-07-פרשת תולדות

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-06-פרשת חיי שרה

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-05-פרשת לך לך

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-04-פרשת נח

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-03-פרשת בראשית

00:0000:00

Read Full Post »

00:0000:00

Read Full Post »

תשעט-01-פרשת וילך

00:0000:00

Read Full Post »